Eden Line

Coş:


Total: 0,00 RON COMANDÃ

0

Concurs Facebook

12-07-2019

REGULAMENT – Concurs „8 ani de Eden Line”

 

1.Organizator

Organizatorul concursului este S.C. BIO EDEN LINE S.R.L. Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți.

 

2. Durata concursului

Concursul are loc în perioada 13. 07. 2019 – 18. 07. 2018 (ora 23:59).

 

3. Locul de desfășurare a concursului și condițiile de participare

Concursul se desfășoară exclusiv pe Internet. Are drept de participare orice utilizator care îndeplinește toate condițiile de mai jos:

- respectă mecanismul concursului (punctul 5)

- este cetățean român sau rezident pe teritoriul României la data înscrierii în concurs și are minimum 18 ani împliniți la data participării, indiferent de sex, naționalitate sau religie

- la momentul derulării concursului este domiciliat în Iași

- este de acord cu publicarea numelui lui, în cazul în care este câștigător, pe pagina de Facebook Eden Line (https://www.facebook.com/officialedenline)

- confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta.

Se vor valida numai înscrierile utilizatorilor care respectă toate condițiile de participare la concurs. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare

Dreptul de participare va fi anulat automat în condițiile în care Organizatorul constată tentative de fraudare a concursului.

 

4. Regulamentul concursului

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, orice modificare a acestuia intrând in vigoare prin publicarea pe aceasta pagină, care găzduiește în mod oficial regulamentul concursului. În cazul modificării acestui Regulament, Organizatorul poate înștiința participanții prin mesaj privat trimis pe conturile acestora de Facebook, însă nu este obligat să o facă.

 

5. Mecanismul concursului

Concursul este anunțat exclusiv pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/officialedenline.

Toți utilizatorii care respectă următorii pași se înscriu pentru câștigarea unui premiu ce constă într-o consultație telefonică gratuită + produse în valoare de 160 lei:

1. like public paginii de Facebook Eden Line (https://www.facebook.com/officialedenline);

2. share public postării concursului;

3. comment la postarea concursului care să conțină răspunsul la întrebarea „Tu cum te menții sănătos?”.

 

 

6. Desemnarea și anunțarea câștigătorilor

 

Câștigătorii vor fi aleși aleatoriu de către Organizator prin intermediul unui mecanism online independent de Organizator (de exemplu, www.random.org). Publicarea și anunțarea câștigătorilor va avea loc pe data de 19. 07. 2019. Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în maximum 24 de ore după extragere, prin publicarea numelor acestora pe pagina de Facebook a Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a cere informații suplimentare pentru validarea identității câștigătorului. De asemenea, în cazul nerespectării unuia dintre criterii, Organizatorul își rezervă dreptul de a organiza o nouă extragere aleatorie, fără a fi necesară anunțarea publică a acestui fapt.

 

7. Premiul oferit

Sunt oferite 5 premii (a câte un pachet de produse Eden Line în valoare de 160 leiși o consultațietelefonicăgratuită).

 

8. Substituirea premiului

Câștigătorul premiului nu poate solicita contravaloarea premiului în alte obiecte care au o valoare echivalentă cu valoarea premiului și nici nu poate solicita modificarea caracteristicilor premiului.

 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezentul concurs și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Tuturor participanților la concurs le sunt garantate anumite drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018.

 

10. Responsabilitatea Organizatorului

Organizatorul nu are nici o răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de proprietatea premiului după acordarea acestuia. Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavând obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile. Înscrierea în acest concurs înseamnă pentru participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acestuia.

 

11. Încetarea concursului

Organizatorul stabilește perioada de desfășurare a acestui concurs. Prezentul concurs poate înceta de asemenea în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs.

 

12. Taxe și impozite aferente

Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

 

13. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române.

*Concursul nu este în nici un fel finanțat, sponsorizat sau menținut de către Facebook.