Politica de confidentialitate

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 respectiv Directiva 95/46/EC, S.C. BIO EDEN LINE S.R.L. este înregistrată la ANSPDCP sub numărul 21954/2011 şi va prelucra şi utiliza datele personale fără alte obligaţii sau plăţi din partea clienţilor săi, exclusiv pentru expedierea produselor comandate şi pentru acţiuni de reclamă şi marketing . Prin comenzile pe care le realizaţi vă dati acordul expres şi neechivoc ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate de către S.C. BIO EDEN LINE S.R.L. Datele completate pe formularele de înscriere şi comandă ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră şi nu vor fi dezvăluite către terţe persoane.

S.C. BIO EDEN LINE S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite Dvs. de Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, art.12-18, şi Directiva 95/46/EC, în calitate de persoană vizată: dreptul de informare; dreptul de acces la date; dreptul de intervenţie asupra datelor; dreptul de opoziţie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a vă adresa justitiei. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise şi semnate, trimisă prin poştă la adresa : S.C. BIO EDEN LINE S.R.L. Iaşi, Şoseaua Păcurari nr. 25, bl. 539, sc. A, parter, ap. 1, Judetul Iaşi, România.